Gazların Fiziği ve Temelleri

(Dil seçenekleri: English, Deutsch, Français, русский)

Modül1 (yaklaşık 21 dk.):
  • Borulardaki akışların yanı sıra sıcaklık, basınç, yoğunluk gibi fiziksel prensipler
  • Gazların viskozite, birikme durumu ve hacimsel dağılım gibi belirli özellikleri
Modüle 2 (süre: yaklaşık 20 dk.):
  • Gaz tanımı
  • Gazların özelliklerinin açıklanması ve örnekler
Modül 3 (süre: yaklaşık 16 dk.):
  • Gazların farklılaşması
  • Gazların sınıflandırılması
  • Farklı gaz türlerinin açıklanması