Ölçüm teknolojisi ile proses verimliliğini artırmak

(Dil seçenekleri: English)

Proses endüstrisi geleneksel olarak enerji ve kaynağa dayalı bir endüstriyel alandır. Bu nedenle enerjinin ve işlenmiş malzemelerin verimli kullanımı, endüstrinin rekabet gücü açısından çok önemlidir. Endüstrideki verimliliğin temel bileşenlerinden biri; akış, sıcaklık, basınç gibi fiziksel değişkenler düzeyinde iyi bir proses kontrolünün gerçekleştirilebilmesidir. Dolayısıyla proses ölçüm teknolojisinin çeşitli uygulamalarda verimliliği artırma yeteneği bulunmaktadır. Kapsamlı ve doğru ölçüm sonuçları, daha hızlı ve sorunsuz üretim proseslerine ve daha az enerji ile daha az kaynak tüketimine olanak tanıyabilmektedir. Bu durum her türlü proses ve her büyüklükteki işletme için geçerlidir.

Modül 1: Proses endüstrisinde verimlilik – Prosesinizin içini dışını bilin (süre: yaklaşık 10 dk.)
 • Proses endüstrisinde verimlilik
 • Noktanın ölçümü: Ölçüm teknolojisi ile verimlilik
 • Uygulama alanları ve potansiyel verimlilik kazanımları
Modül 2: Akış ölçüm teknolojisi – Temel uygulama alanları (süre: yaklaşık 30 dk.)
 • Coriolis kütlesel akış ölçümü
 • Vorteks akış ölçümü
 • Değişken kesitli akış ölçümü
 • Elektromanyetik akış ölçümü
 • Ultrasonik akış ölçümü
Modül 3: Seviye ölçüm teknolojisi – Temel uygulama alanları (süre: yaklaşık 20 dk.)
 • FMCW radar seviye ölçümü
 • Kılavuzlu radar seviye ölçümü (TDR)
Module 4: Process analytics – Key application areas (duration approx. 15 min)
 • Inline pH izleme
 • ORP ölçümü
 • Serbest klor ölçümü
 • Atık su kalitesinin izlenmesi
 • Çamur örtüsünün ölçülmesi