Proses endüstrisinde Fonksiyonel Güvenlik (SIL)

Güvenlikle ilgili sistemlerde IEC 61508 ve IEC 61511 kullanımı için on eEğitim modülü

(Dil seçenekleri: English, Deutsch)

partner

Endüstriyel proses işletmelerinin tüm system planlayıcıları ve operatörleri olası her yerde en son teknolojiyi kullanarak riskleri en aza indirmekle yükümlüdürler. Bu önlemlerin maksimum etkinliğinin sağlanması için  IEC 61508 (temel standard), IEC 61511 (proses teknolojisi) ve IEC 50156 (fırınlar) gibi uluslararası eşdeğer standartların temelini oluşturan güvenlik yaşam döngüsünü dikkate alan kapsamlı bir system yaklaşımı kullanılmaktadır.

TÜV NORD, KROHNE, SAMSON ve PHOENIX CONTACT firmalarından on pratik eEğitim modülü size fonksiyonel güvenliğin temel kavramları ve yöntemlerine genel bir bakış sağlayacaktır. Bir çok pratik örnek bu teorik temelleri derinleştirecek ve güvenlik bütünlüğü seviyesi konseptini size daha yakın hale getirecektir.

Broşür
Broşürümüzle tüm bilgileri kısa bir bakışla edinebilirsiniz.
Şimdi indirin

The modules in detail

Bu eEğitim modülü fonksiyonel güvenlik ve güvenlik bütünlüğü seviyesi konusuna bir giriş olarak tasarlanmıştır ve uluslararası eşdeğer IEC 61511 “Fonksiyonel güvenlik – Proses endüstrisi sektörü için güvenlik enstrümantasyonlu sistemler” standardına dayanarak fonksiyonel güvenliğin temel kavramlarını ve metodolojik gereksinimleri açıklayacaktır.

Bu modül, güvenlik enstrümanlı proses kontrol sistemleri gereksinimlerine genel bir bakış sağlayarak risk tanımlama ve analizi için bir yöntem sunmaktadır. Basit bir örnek ile bir taşma koruma cihazı güvenlik seviyesinin bir risk grafiği kullanılarak nasıl belirlendiği gösterilecektir.

Koruma devrelerindeki arızaların %44’ü güvenlik spesifikasyonundaki hatara dayanmaktadır. Modül 3, güvenlik planlamasına ve değişiklik yönetimine genel bir bakış sağlayarak güvenlik spesifikasyonunun oluştrulması için Pratik bir örnek göstermektedir.

Bu modülde bir güvenlik yapısı yapılandırılmasının, özellikle gerekli yedekleme ve yapısal uygulama açısından nasıl tanımlanabileceğini öğreneceksiniz. Bir bileşen seçimi asıl olarak üretici tarafından belirlenen arıza olasılıklarına ve sözde operasyonel kanıtlara dayanmaktadır.

Arıza oranlarının hesaplanması için üretici verisi bulunmuyorsa sözde genel arıza oranları kullanılabilir.  NAMUR NE 130, VDI/VDE 2180, SINTEF ve Exida veri kaynakları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş olup kavramlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

Bu eğitim modülü, güvenlik enstrümanlı sistemler (SIS) için ölçüm teknolojisinin özel gereksinimlerini vurgulamaktadır. Sıcaklık, basınç, seviye ve akış ölçüm teknolojisi için gereksinimler ve özellikler, Pratik örnekler ile ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Hazırlık aşamasında, 2016 için planlanan sürüm

Çeşitli tasarımlardaki vanalarda kullanılan pnömatik aktüatörler, proses endüstrisi güvenlik enstrümanlı sistemlerde tipik olarak kullanılmaktadırlar. Bu modülde hangi faktörlerin ilgili fonksiyonları için kritik olduğunu ve potansiyel hata kaynaklarının nerelerde bulunabileceklerini öğreneceksiniz. Operasyonel kanıt bir aktörün uygunluğunu doğrulayan birincil anahtardır.

Bu modül, modül 2 ve proses kontrol güvenlik enstürmanlı sistemler için gereklilikler ve bir taşma koruma cihazının yapısal (HFT, SFF) ve matematiksel (PFD) kanıtı üzerinden oluşturulmuştur.

Beş Pratik örneğe dayanan bu modül, güvenlik enstrümanlı sistem (SIS) hesaplanmalarının nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı olarak göstermektedir. Güvenlik fonksiyonu temel fikrinden, güvenlik bütünlüğü düzeyinde risk analizi ve kanıt test aralıklarının belirlenmesine kadar tüm alanlar kapsanmaktadır.

Sorunsuz bir başlangıç için sistem fonksiyonları Teknik spesifikasyonlara göre olabildiğince erken test edilmelidir. Modül 10’da arızaları erken bir aşamada izleyebileceğiniz ve başlama öncesinde düzeltebileceğiniz FAT, döngü kontrolü ve SAT gibi farklı test yöntemlerini öğreneceksiniz.