Kılavuzlu Radar (TDR) Seviye transmitterleri – Zaman Alan Reflektometrisi Temelleri

(Dil seçenekleri: English, Deutsch, Türkçe)

TDR tabanlı kılavuzlu radar teknolojisi hem seviye hem de arayüz ölçümleri için doğru ve güvenilir sonuçlar sağlamaktadır. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Modül 1 radar sistemlerinin geliştirilmesine geçmeden önce tarihe kısa bir bakışla başlamaktadır. Sonrasında TDR prensibi ve seviye ölçümünde kullanımı açıklanmaktadır. Daha sonra seviye ölçümlerindeki olası tipik zorluklar anlatılarak kılavuzlu radar seviye ölçerlerin bunlarla nasıl başa çıkacağı gösterilmektedir.  Son olarak bu teknolojinin avantajları ve sınırlamaları özetlenmiştir.
Modül 2’de kalibrasyon, kurulum gereksinimleri, prob seçimi ve uygulama örnekleri de dahil olmak üzere kılavuzlu radar seviye ölçerler kullanımının pratik ayrıntıları açıklanmaktadır. Modül, kılavuzlu radar seviye transmitteri kalibrasyonun gösterilmesiyle başlar. Her bir cihaz olası en iyi sonuçları verecek şekilde kalibre edilmektedir. Zor montaj koşullarından kaynaklanan sorunların önlenmesi için doğru bir kurulum gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Bu noktada boyutlandırma öncesinde oldukça önemli montaj önerileri sunulmaktadır. Son olarak, kılavuzlu radar seviye ölçerlerin kullanılabileceği geniş uygulama yelpazesine kısa bir genel bakış sunulmaktadır.

Modül 1:
  • Tarihsel arka plan
  • Fiziksel prensipler
  • Ölçüm zorlukları
Modül 2:
  • Kalibrasyon
  • Kurulum önerileri
  • Boyutlandırma ve kuruluş
  • Uygulamalar ve endüstriler